Công cụ xóa phân tử cho phép lưu trữ dữ liệu và máy tính tốt hơn cho AI

Công cụ xóa phân tử cho phép lưu trữ dữ liệu và máy tính tốt hơn cho AI

Theo các nghiên cứu mới của Đại học Alberta, Canada, các nhà khoa học đã bổ sung một công cụ quan trọng và...

Read More
Sản xuất quy mô nguyên tử có thể cho phép các máy tính siêu hiệu quả

Sản xuất quy mô nguyên tử có thể cho phép các máy tính siêu hiệu quả

Khi máy tính tiếp tục xâm nhập vào hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại, tác động tiêu cực...

Read More
Tip-Tap - Công nghệ Điều khiển máy tính từ xa bằng ngón tay

Tip-Tap - Công nghệ Điều khiển máy tính từ xa bằng ngón tay

Các nhà khoa học máy tính tại Đại học Waterloo đã tạo ra một thiết bị cho đầu vào máy tính có thể đeo ...

Read More
Winzip Có Thể Tính Toán Số Lượng Vật Lý Phức Tạp Được Gọi Là Entropy

Winzip Có Thể Tính Toán Số Lượng Vật Lý Phức Tạp Được Gọi Là Entropy

Entropy, thước đo rối loạn phân tử hoặc tính ngẫu nhiên của một hệ thống, rất quan trọng để hiểu thà...

Read More
Hướng Tới Tính Toán Hiệu Quả Hơn, Với Sóng Từ

Hướng Tới Tính Toán Hiệu Quả Hơn, Với Sóng Từ

Các nhà nghiên cứu MIT đã nghĩ ra một thiết kế mạch mới cho phép điều khiển chính xác tính toán bằng són...

Read More
 3 Must-Visit Places to visit near Chimborazo Summit | Sierra Nevada

3 Must-Visit Places to visit near Chimborazo Summit | Sierra Nevada

Setting out to discover Chimborazo Summit and the larger Riobamba area is an experience that takes us deep into Ecuador’s history, na...

Read More
AOL Account Recovery Tricks When Forgot Password

AOL Account Recovery Tricks When Forgot Password

Recover Hacked AOL Email Account in easy steps. As much as we know then, these hacked emails should be taken into serious concerns. Thi...

Read More
Some Basic Tips to Find out the Best Labia Reduction Surgery Doctors in GTA

Some Basic Tips to Find out the Best Labia Reduction Surgery Doctors in GTA

With the advent of science and\r\ntechnology, we can now able to take advantage of different cosmetic surgeries. One\r\nof the most adv...

Read More
Cà Phê Rang Xay - Nhượng quyền cà phê sạch

Cà Phê Rang Xay - Nhượng quyền cà phê sạch

Kinh doanh cà phê là xu hướng của thời đại nhưng không bao giờ cũ trong bất kỳ thời kỳ nào. Lý do mà lĩnh...

Read More
Best free worldwide chatting rooms | Free chat without registration | zitzotz.com

Best free worldwide chatting rooms | Free chat without registration | zitzotz.com

USA, UK, Asia,\r\nAustralia, India and other countries Online Chat\r\nRooms best free\r\nonline chatting rooms and chatting site. Join ...

Read More