Tự động gửi các tệp cũ đến OneDrive

Đây là một tính năng hữu dụng, đặc biệt đối với người dùng Windows 10 có rnmáy tính xách tay bị thiếu dung lượng, nhưng nó yêu cầu bạn phải bắt đầu tải rnlên. Với Windows 10 tháng 10 năm 2018 Update , bạn có thể tự động hóa quá trình rnnày.
rn

rn

sửa máy rntính quận tân bình - cài win quận rntân bình


Ý thức lưu trữ và rnOneDrive

Storage Sense không phải là một tính năng mới, rnnhưng nó có tùy chọn OneDrive mới có thể giữ các tệp gần đây trên PC và các tệp rncũ hơn trong đám mây. Nhiệm vụ ban sơ của Storage Sense là tự động xóa các tệp rnvà tệp trợ thời không sử dụng đã ở trong thùng rác trong hơn 30 ngày. hữu ích, rnđể chắc chắn, nhưng với Cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018, Storage Sense mở rnrộng khuôn khổ của nó vượt ra ngoài các tệp tạm thời và thùng rác. Giờ đây nó có rnthể được thiết lập để quét hết thảy ổ cứng của PC và tải lên các tệp bạn chưa rnchạm vào trong một hoặc hai tháng.
rn
Chuyển đến Cài đặt> Hệ rnthống> Lưu trữ và chuyển đổi trên Sense Sense .

Tiếp theo, rnnhấp vào Thay đổi cách chúng tôi tự động phóng thích dung lượng , cuộn rnxuống phần OneDrive và, đối với Nội dung sẽ chỉ trực tuyến nếu không rnđược mở nhiều hơn , chọn một khoảng thời kì: 1 ngày, 14 ngày, 30 ngày hoặc rn60 ngày
rn
Địa phương so với đám rnmây

Khi các tệp được tải lên OneDrive, trình giữ chỗ bị bỏ lại rntrong InFile Explorer để bạn vẫn có thể dễ dàng truy cập chúng. Bạn sẽ thấy ba rnbiểu tượng khác nhau cho các tệp OneDrive trong cột dạng:
rn
    rn
  • Đám mây xanh: Tệp chỉ trực tuyếnrn
  • Dấu kiểm màu xanh lục trong vòng tròn màu trắng: Tệp được lưu trữ cục bộ có rnthể trở lại trực tuyến khi bạn chạy không gian ngắnrn
  • Dấu kiểm màu trắng trong vòng tròn màu xanh lá cây: Tệp được lưu trữ cục bộ rnsẽ được đặt, bất kể khoảng trống trên không gian bạn nhận được là bao rnnhiêu.

Send Us A Message

Contact Details