Nhưng hệ lụy do việc quýt làm bắt cam phải chịu là gì?

Nhưng hệ lụy do việc quýt làm bắt cam phải chịu là gì?

Nhưng hệ lụy do việc quýt làm bắt cam phải chịu

Phân tích sâu về tác hại của việc lấy tiền dân để bồi thường oan sai, Bạn đọc Viet Dung vietdungdbm2011@gmail.com tâm tư: “Buồn thế, sao cứ lấy tiền của nhân dân nộp thuế chuộc tội cho các quan dốt và vô trách nhiệm”. Bạn đọc Anh Lê Đức e ngại: “Làm án sai lấy tiền mồ hôi công sức của dân để chi trả thì chả khác gì lại tiếp tay cho những oan sai...”. Bạn đọc An Phong Vũ an.phong.vu@gmail.com cũng e ngại: “Có nguồn ngân sách đền bù rồi... anh em chỉ bị khiển trách rút kinh nghiệm thôi thì còn lo gì nữa”. Phạm Bá Nam phambanam251274@gmail.com : “Lấy tiêu thuế của dân ra đền oan sai thì các ông mới dám xử sai, chứ nếu ông nào xử sai, ông đó phải bỏ tiền nhà ra đền bù thì có bố ông đấy chết đi sống lại ông ấy cũng không dám xử sai”. Bạn đọc Đoàn Văn Hải Doanvhai79@gmail.com lo lắng: “Cứ quýt làm cam chịu thế này thì mấy ông bên điều tra và bên Viện kiểm sát cứ việc làm bừa sai đâu đã có dân lo rồi, các ông có phải bỏ tiền túi ra đâu mà sợ”. Bạn đọc chuyenthuytaiha: “cứ tình trạng này thì các phiên tòa "trảm" oan còn nhiều vô số nữa, bởi biết rằng điều tra làm gì cho mất thời gian, cứ "trảm bừa" trúng thì trúng chẳng trúng thì trượt. Trúng thì được vinh danh, được thưởng, được xét tăng hàm, được nâng lương, còn lỡ trảm oan có Nhà nước chịu, khi ấy cũng về hưu lâu rồi, ai còn lôi ra nữa” Bạn đọc Huy Hoang: “Lấy tiền thuế của dân bồi thường cho dân,khác gì đổ bùn xuống ao. Cái này Nhà nuớc phải xem xét lại,ai làm sai, kẻ đó phải chịu. Thanh lý, phát mãi tài sản của kẻ làm sai, lấy tiền đó mà bồi thường. Làm vậy may ra mới hết những quan lại lạm quyền, chạy theo thành tích, làm bừa cho xong chuyện”.

Bạn đọc Trần Tuấn Tuanyt@Gmail.com trước tình trạng xử oan dẫn đến bồi thường tiền khủng, lại lo ngại về một khía cạnh khác, đó là: “Lại góp phần tăng trưởng nợ công”.

Còn Bạn đọc Bắc Giang hoitttbacgiang@gmail.com băn khoăn đặt câu hỏi: “Thế tôi mà là bác sĩ có tinh thần nhiệt tình, nhưng chuyên môn kém, làm sai sót để tổn hại đến người bệnh thì có được Nhà nước chi tiền đền giúp tôi không?”.

Tóm lại. các bạn đọc đều cùng có quan điểm trong việc bồi thường án oan sai, đừng để Quýt làm mà Cam phải chịu, cụ thể như ý kiến của bạn đọc Quoc dvquoc610@gmail.com :

“Không chấp nhận kiểu lấy thuế của dân ra bồi thường”


QUẬN  HUYỆNDỊCH  VỤLINK
HO CHI MINH
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-tinh-tan-noi-tphcm/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/cong-ty-cai-win-tan-noi-tphcm/
SUA LAPTOPhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-laptop-tan-noi-hcm/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-in-tan-noi-tphcm/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-nap-muc-tan-noi-tp-hcm/
QUAN 1
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/thay-nap-muc-may-in-tan-noi-quan-1/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-in-tan-noi-quan-1/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/cai-win-tan-noi-quan-1/
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-tinh-tan-noi-quan-1/
SUA LAPTOPhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-laptop-quan-1-uy-tin/
QUAN 2
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-cai-win-tan-noi-quan-2-tphcm/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-in-tan-noi-quan-2-tp-hcm/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-nap-may-in-tan-noi-quan-2-tp-hcm-gia-re/
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-tinh-tan-noi-quan-2-uy-tin/
QUẬN 3
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/thay-nap-muc-may-in-tan-noi-quan-3/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-in-tan-noi-quan-3/
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-tinh-tan-noi-quan-3-hcm-gia-re/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-cai-win-tan-noi-quan-3-hcm-gia-re/
QUẬN 4
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/thay-nap-muc-may-in-tan-noi-quan-4/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-in-tan-noi-quan-4-gia-re/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/cai-win-tan-noi-quan-4/
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/don-vi-sua-may-tinh-tan-noi-tai-nha-quan-4-nhanh-re/
QUẬN 5
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-in-tan-noi-quan-5-gia-re/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/thay-muc-may-in-tan-noi-quan-5/
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-tinh-tan-noi-quan-5/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-cai-win-tan-noi-quan-5/
QUẬN 6
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-nap-muc-may-in-tan-noi-quan-6-gia-re/
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-tinh-tan-noi-quan-6-gia-re/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-in-tan-noi-quan-6-gia-re/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-cai-win-tan-noi-quan-6-gia-re/
QUẬN 7
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-cai-win-tan-noi-tai-nha-quan-7-nhanh-re/
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/don-vi-sua-may-tinh-tan-noi-tai-nha-quan-4-nhanh-re/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/thay-nap-muc-may-in-tan-noi-quan-7/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-in-tan-noi-quan-7-hcm-gia-re/
QUẬN 8
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-cai-win-tan-noi-quan-8-hcm-gia-re/
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-tinh-tan-noi-quan-8-hcm-gia-re/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-in-tan-noi-quan-8-hcm-gia-re/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-tinh-tan-noi-quan-8-hcm-gia-re/
QUẬN 9
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/nap-muc-may-in-tan-noi-quan-9/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-in-tan-noi-quan-9/
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-tinh-tan-noi-quan-9-gia-re/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-cai-win-tan-noi-quan-9-hcm-gia-re/
QUẬN 10
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/cong-ty-sua-may-tinh-tan-noi-quan-10/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/cai-win-tan-noi-quan-10/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-in-tan-noi-quan-10/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/thay-nap-muc-may-in-tan-noi-quan-10/
QUẬN 11
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-tinh-tan-noi-quan-11-hcm-gia-re/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/cai-win-tan-noi-quan-11/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-in-tan-noi-quan-11/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/thay-nap-muc-may-in-tan-noi-quan-11/
QUẬN 12
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-tinh-tai-nha-quan-12-nhanh/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/cai-win-tan-noi-quan-12/
SUA LAPTOPhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-laptop-tan-noi-quan-12/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-in-tan-noi-quan-12-nhanh/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/nap-muc-tan-noi-quan-12-nhanh/
QUẬN GÒ VẤP
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/dv-sua-may-tinh-tan-noi-go-vap/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/cai-win-tan-noi-quan-go-vap/
SỬA LAPTOPhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-laptop-tan-noi-quan-go-vap-chuyen-nghiep/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/cong-ty-sua-may-in-tan-noi-quan-go-vap/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/nap-muc-tan-noi-quan-go-vap/
QUẬN BÌNH THẠNH
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-tinh-tan-noi-quan-binh-thanh-gia-re/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/cai-win-tan-noi-quan-binh-thanh/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-in-tan-noi-quan-binh-thanh-gia-re/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/nap-muc-tan-noi-quan-binh-thanh/
QUẬN PHU NHUẬN
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/cty-dich-vu-sua-may-tinh-tan-noi-quan-phu-nhuan/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/cai-win-tan-noi-quan-phu-nhuan/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-in-tan-noi-quan-phu-nhuan-gia-re/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/nap-muc-tan-noi-quan-phu-nhuan/
QUẬN TÂN BÌNH
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/don-vi-sua-may-tinh-quan-tan-binh/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/cai-win-tan-noi-quan-tan-binh/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-in-tan-noi-quan-tan-binh/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/nap-muc-tan-noi-quan-tan-binh/
QUẬN TÂN PHÚ
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-tinh-quan-tan-phu/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/cai-win-tan-noi-quan-tan-phu/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-in-tan-noi-quan-tan-phu/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/thay-nap-muc-may-in-tan-noi-quan-tan-phu/
QUẬN THỦ ĐỨC
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/dich-vu-sua-may-tinh-noi-quan-thu-duc-gia-re/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/cai-win-tan-noi-quan-thu-duc-gia-re/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-in-quan-thu-duc/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/thay-nap-muc-may-in-tan-noi-quan-thu-duc/
HUYỆN HÓC MÔN
SUA MAY TINHhttps://suamaytinhbinhdan.com/cong-ty-cai-dat-may-tinh-hoc-mon-tan-noi/
CAI WINhttps://suamaytinhbinhdan.com/nhan-cai-win-tan-noi-hoc-mon/
SUA LAPTOPhttps://suamaytinhbinhdan.com/ve-sinh-laptop-tan-noi-hoc-mon/
SUA MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/sua-may-in-tan-noi-hoc-mon/
NAP MUC MAY INhttps://suamaytinhbinhdan.com/nap-muc-tan-noi-hoc-mon/
QUẬN BÌNH CHÁNH
SUA MAY TINH
CAI WIN
SUA MAY IN
NAP MUC MAY IN
QUẬN BÌNH TÂN
SUA MAY TINH
CAI WIN
SUA MAY IN
NAP MUC MAY IN


Của bạn đọc Lang Chi Thanh langchithanh@yahoo.com.vn:

“Ai gây ra oan sai người đó phải có trách nhiệm bồi thường chứ không thể lấy ngân sách bồi thường.Nếu lấy ngân sách sẽ gây ra cái lệ là nhiều oan sai sẽ xảy ra tiếp.Vì vậy cần phải có chứng cứ rõ ràng mới thực hiện và thông báo để tránh thiệt hại cho người và doanh nghiệp”. Lê Đinh Nội ledinhnoi@yahoo.com.vn: “Bồi thường cho người bị oan sai là đúng đắn, nhưng không được lấy tiền thuế của dân đóng góp để bồi thường. Không được làm theo kiểu "Quýt làm Cam chịu".Phải tịch biên gia tài của những người làm sai để bồi thường.” Vũ Thu Minh Thuminh95@gmail.com : “Phải quy trách nhiệm cho những người làm sai - bắt họ phải bỏ tiền ra bồi thường cho bị oan chứ không thể để Nhà nước và nhân dân phải bỏ tiền ra đền bù thay cho những người vô trách nhiệm này”.

Bạn đọc Minhminh Minhminh2004@gmail.com muốn đi đến tận cùng của vấn để: “Đây là lợi dụng chức vụ gây hậu quả nghiêm trọng, làm tổn thất ngân sách NN không thể để những con người ấy nắm giữ vị trí quan trọng ...” Bạn đọc Ngoc Nguyen: “Đền bù cho người bị án oan là đúng nhưng lấy tiền của dân để đền bù là không đúng, là làm thất thoát tiền thuế của dân. Chiếu theo luật hình sự, kẻ nào, tổ chức nào làm thất thoát tài sản Nhà nước (tiền thuế của dân) sẽ phải bị truy tố... Nếu không truy tố nghiêm khắc và đúng người, đúng tội thì người xử lý sẽ phải bị truy tố theo tội danh đồng lõa và che dấu tội phạm”.

Và các bạn đọc hiện nay đang chờ đợi, giống như tâm trạng bạn đọcLê Tân Hòa tanhoa2105@gmail.com chờ đợi: “Các bạn đặt câu hỏi về tiền bồi thường quá nhiều nhưng tôi chưa thấy quan chức nào trả lời về vấn đề này???”

Send Us A Message

Contact Details