Loodgieter Joris

Loodgieter Joris

Beerput, vetput ledigen

 

Een beerput, vetput heeft een reinigende functie. De taak van een beerput, vetput is het chemisch afbreken van het afval dat door het toilet heen gespoeld wordt. Het dan gezuiverde water gaat dan de riool in zodat het verder afgevoerd kan worden. Bij een beerput, vetput hoort dat het regelmatig geledigd moet worden. Maar hoe werkt dat? Zijn hier kosten aan verbonden?

 

Wat is een beerput, vetput?

Een beerput, vetput bestaat uit 2 delen: die het afvoersysteem met de riolering verbindt. Een beerput, vetput wordt ingezet om urine en ontlasting om te zetten naar een vloeistof zodat dit door het riool kan. Behalve ontlasting en urine kan een beerput, vetput ook ander afvalwater zuiveren.

 

Hoe werkt een beerput, vetput?

De beerput, vetput bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het startpunt van het “verteringsproces”; hier vindt de afbreking en vertering van vaste organische stoffen plaats. Anaerobe bacteriën breken de overgebleven vaste stoffen af en zetten deze om in koolstofdioxide, methaan, water of slib. Dit gebeurt in de opening van de beerput, vetput. Uit een gistingsproces ontstaat een korst, bestaande uit de stoffen die achterblijven.

Deze overgebleven stoffen stromen door naar het tweede gedeelte. Hier vindt het eindproces plaats, waarbij zuurstof wordt toegevoegd, uiteindelijk leidend tot het oxideren van de vloeistoffen. Er komen hier gassen bij vrij die ook afgevoerd worden mits er verluchting aanwezig is. Het dan overgebleven afvalwater wordt dan doorgevoerd naar het riool. Dit gehele proces is zeer zorgvuldig omdat de anaerobe bacteriën optimaal hun werk kunnen doen om de beerput, vetput te reinigen. Deze bacteriën werken alleen optimaal in specifieke omstandigheden.

Wanneer ledigen?

Voordat u de beerput, vetput ledigt, zijn er een aantal dingen waarbij u zich aan moet denken. Gebruik zo min mogelijk schoonmaakmiddelen om schade te voorkomen. Deze kunnen de processen in de beerput, vetput nadelig beïnvloeden. Bij redelijk gebruik van de beerput, vetput is het ledigen maar één keer 10 tot 15 jaar nodig. Afhankelijk van je gezinsgrootte en samenstelling is het controleren daarentegen wel vaker nodig, minimaal één keer per jaar. Bij de controle wordt er onder andere gekeken naar de dikte van de korst, de grootte van de korst en de kleur van het afvalwater.

Kosten beerput, vetput ledigen

De gemiddelde beerput, vetput is te gebruiken voor een gezin bestaande uit maximaal 5 leden. De prijs voor het ledigen van deze put kan variëren van 100 euro tot 200 euro. Het ledigingsproces duurt meestal rond de 30 minuten. De lengte van het proces kan variëren en daarbij kan de prijs ook variëren.  Hierbij kan de prijs zich twee tot drie keer verhogen.

Septische Put Ledigen Beerput Ledigen Vetput Ledigen

Send Us A Message

Contact Details