Gốm Sứ Kim Lan Hà Nội

Gốm Sứ Kim Lan Hà Nội

Gốm Sứ Kim Lan Hà Nội được xem là kinh đô của các sản phẩm gốm sứ gia dụng ở Việt Nam,các sản phẩm tiêu biểu như:chậu cây cảnh loại to,chậu cây để bàn,chậu cây mini,sen đá ,chậu đất nung,chậu bonsai mini,chậu đất đỏ giả Đồng Nai...Chúng tôi sản xuất chậu cây cảnh theo yêu cầu...
🏭Địa chỉ Xưởng Xóm 02 Làng Gốm Cổ Kim Lan,Gia Lâm,Hà Nội

Gốm Sứ Kim Lan Hà Nội Chậu Cây Mini Chậu Cây để Bàn Chậu Cây Cảnh

Send Us A Message

Contact Details